DONATE DAALVI

برای حمایت مالی
یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید
 • مینا کیانی

  دال وی برو باید اونجایی که دلت میخواد ببینمت ، زود و دیرش اصلا مهم نیست

  50,000 تومان
 • taktaz

  1,000 تومان
 • taktaz\\\\

  1,000 تومان
 • پرهام

  رفیق امیدوارم خیلی زود بدرخشی

  20,000 تومان
 • Mona

  می دونم خیل زود به هدف هایی که داری می رسی پس همین طور ادامه بده و نامید نشو رفیق

  25,000 تومان
 • مینا کیانی

  فردای خیلی خیلی روشنی توی ذهنم ازت میبینم

  20,000 تومان
 • مینا کیانی

  دال وی برو باید اونجایی که دلت میخواد ببینمت ، زود و دیرش اصلا مهم نیست

  50,000 تومان
 • سمیرا درویش

  50,000 تومان
 • پژمان

  موفق باشی رفیق

  30,000 تومان