پرش لینک ها

درباره من

سلام من دال وی هستم
دوست دارم خودم را فیلم ساز، نویسنده و یا هنرمند خطاب کنم اما
استفاده از این القاب هنوز زود است ولی می دانم یک روزی این اتفاق خواهد افتاد.
من سال ۹۶ مهاجرت کردم برای یک زندگی آرام و آینده ای روشن ولی شاید به جایی اشتباه!
این مسیر آسان نیست و این روز ها آرامش ساده به دست نمی آید اما بعد از سال ها
طی کردن این جاده پر پیچ و خم زندگی امروز می دانم که هدف من فیلم سازی است و
خلق کردن آثاری که شاید حرف دل خیلی ها باشد، به تصویر کشیدن
روز های سخت و آرام زندگی ام تا شاید برای دیگران درس شود
امیدوارم در این مسیر کنارم باشی و برای آینده ای روشن تلاش کنیم
کنار تو بودن همیشه برای من بزرگ ترین انگیزه خواهد بود.
به امید آن روز
آن روزی که دور نیست…