پرش لینک ها

شبی که آرزو ها پرواز می کنند

App allows citizen scientists to contribute to monarch butterfly research -  UMaine News - University of Maine

این پسر از زمانی که وارد فرودگاه کشور غریبه ای شد از آن لحظه مهاجر و مسافر شده است تا وقتی که قبول کند، شاید واقعا جای اشتباهی به دنیا آمده است!
پنجره این هتل برایم به معنی روز های گرمی است که در های بسته یک به یک صف صبحگاهی برای مان تشکیل داده بودند؛
بعد از یک روز سخت روی تشک بادی هتل دراز کشیده ام و به نور های ماشین هایی که روی سقف می افتد نگاه می کنم
عجیب است که برای اولین بار دلم نمی خواهد در خانه سکوت باشد، پنجره را باز کرده ام و صدای ماشین ها به درد و دل هایم جواب می دهند، اولین بار است که سکوت بی معنا ترین لحظه است که دلم نمی خواهد نزدیکم بیاید
سکوت دوست قدیمی و همیشگی من است ولی می دانی آدم ها عوض می شوند و عوض شدن به معنای نبودن آن آدم قبلی و خاطرات قبلی و تکرار نشدن خاطرات خوب به معنی دور شدن!
درهم می نویسم؟ رفیق این تنها قسمتی از ذهن این روز های من است
مثل مواجه شدن با پازل سیاه و سفیدی است که نه تنها نمی دانی چه شکلی است، بلکه پر از تکه های ریزی است که از کجا شروع کردنش مسئله است که تو را تبدیل به یک علامت سوال ۱۷۰ سانتی متری می کند.
کنار ساحل نشسته ام دریا مَد شده و کفش هایم را خیس می کند، صدای خنده کاپِل ها و موج دریا دلم را می برد
دلم برای این شهر تنگ می شود،
شاید یک روز برای همیشه به این شهر بیایم
شاید یک روز برای همیشه از این کشور دور شوم
نمی دانم ولی امیدوارم آن روز هر جایی که بودم، قلبم
آن جا را بخواهد و چشم هایم آرامش را لمس کنند…
.

دال_وی #روزنوشت

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه