پرش لینک ها

سیلی باد و نوازش باران

Prepare for Rain, Gusty Wind As Three Weather Systems Approach Sonoma  County | KSRO

ایستاده ام روبه روی تلاطم هایی که ضربه های شان سنگین شده است
سیلی باد از این رو، نوازش باران از آن رو
خیلی وقت ها آن قدر می دوی، مدام نه می شنوی و در های بسته روبه رویت رژه می روند که نفست بند می آید
این بند آمدن نفس سال ها است بیماری خطرناکی است
که همه ما روز ها، هفته ها و ماه ها با آن زندگی کرده ایم! واکسن اش پارتی بازی ها و پول هایی است که کثیفی شان با هیچ الکلی پاک نمی شود.
می دانی خودم را همچون تیم فوتبالی می دانم که دقیقه هشتاد و نه یک هیچ عقب مانده است
آیا زندگی وقت اضافه می دهد؟ همه نگاه ها روی من است می دانم باید ادامه دهم، ثانیه های پایانی نتیجه دهنده اند
همه نگاه ها روی من است!
.
این امواج از من آدم دیگری می سازد، روز به روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه، آدم جدیدی که دارد در من شکل می گیرد را حس می کنم؛
آدم جدید پدید می آید و جوانی ناپدید می شود
عجب قانونی است که زندگی برایمان جفت شیش نمی آورد، چرا علم یا ثروت چرا عشق یا رفیق چرا شغل خوب یا محل زندگی خوب
چرا همیشه باید یکی چیزی ناقص باشد
می دانم آرامش را کسی تقدیم مان نمی کند پس چرا این قدر به دست آوردنش سخت شده است!
.
کشتی حرکت می کند چشم هایم را بسته ام صدای امواج لای موهایم موج می زند و حالا من در حالی که در سبزه زاری به سمت کلبه مان می دوم او برایم دست تکان می دهد و فریاد “صبحانه حاضر است عزیزم” سر می دهد…
.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه