پرش لینک ها

…That day will come

روایتی از

مهاجرت من

این فیلم را در چنل یوتیوب من تماشا کنید.
فیلم

تجربه یک روز دست فروشی من در ترکیه

تو در دلت رازی داری؟ مطمئن هستم که داری و دیده ای وقتی آن گوش شنوا را پیدا می کنی تا رازت را برای اولین بار برایش بیان کنی چه کیفی می دهد، او گوش می دهد چشم هایش گرد می شود بعد تنگ می شود بعد لبخند می زند و تو همچنان حرف می زنی، کلمات، جملات و آن روز ها را برایش مثل آلبوم عکسی که هیچ وقت به کسی نشان نداده‌ای به تصویر می کشی
این فیلم زمانی راز من بود…

IGTV

کجاست غمی که آنجا من نباشم

این زن تصویر تمام مردم ایرانی است که سال هاست غم برایشان از زمین و زمان می بارد…

IGTV

خوشحالی وقتی که...

راستش همیشه دوست داشتم دیگران را بخندانم
بنظرم هر کسی مهارت این کار را ندارد…

IGTV

وقتی جایی برای پروانه ها نیست

می شنوی رفیق؟ می شنوی؟
یا تو هم چشم هایت را بر روی همه چیز بسته ای !؟

کامنت های شما

آخرین مطالب